Immuno-Onkologi

Immuno-Onkologi er et innovativt forskningsområde, der tager udgangspunkt i din krops eget immunsystem til at bekæmpe kræft. Målet er at opnå langtidsoverlevelse hos patienter med fremskreden kræft. Du kan læse mere om Immuno-Onkologi på vores I-O hjemmeside: www.immuno-onkologi.dk