Risici og forebyggende tiltag

Der findes i dag ingen vaccine mod hepatitis C. Det er derfor meget vigtigt at forsøge at forebygge spredning af infektionen gennem generelle rutiner som for eksempel brug af handsker ved kontakt med blod.

Siden 1991 er alt blod, som anvendes til transfusion eller andet i det danske sundhedsvæsen, blevet testet for hepatitis C1, og der er udstedt nogle helt særlige regler for bloddonation, som har til formål at reducere risikoen for smitte gennem blod4. Derudover har Sundhedsstyrelsen udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme, som omhandler håndtering af forebyggelsestiltag mod blodbåren smitte herunder hepatitis C4. Heri fremgår det blandt andet, at alle tilfælde af hepatitis C som udgangspunkt skal indberettes til Sundhedsstyrelsen. Disse regler er blevet udviklet for at forhindre, at flere bliver smittet. 

Forholdsregler 

Smitterisikoen kan mindskes gennem en række forebyggende tiltag. Verdensorganisationen WHO har udarbejdet en liste over såkaldt primær prævention, dvs. foranstaltninger, som en rask person bør overveje for at reducere risikoen for infektion. Blandt disse foranstaltninger nævnes blandt andet, at man bør undgå unødvendige og risikofyldte injektioner, at man skal passe på ikke-sterile skarpe genstande, at man ikke bør have ubeskyttet sex med mennesker, der har hepatitis C, og at man ikke bør lade sig tatovere eller pierce i ikke-sterile miljøer. Hvis man får blod på sig, som man har en mistanke om kan være inficeret med hepatitis C, er det vigtigt straks at vaske det af med vand og sæbe og derefter desinficere huden.

Personer, der er smittet med hepatitis C, bør tage forskellige forholdsregler for at undgå at overføre infektionen til andre. Det er for eksempel vigtigt at dække sår til med plaster. Det gælder også små sår. Derudover har man pligt til at oplyse, at man bærer sygdommen i forbindelse med læge- eller tandlægebesøg. Det anbefales også, at man lader sig vaccinere mod hepatitis A og B, da disse infektioner øger risikoen for leverskader yderligere. 

Risikogrupper 

De fleste mennesker med hepatitis C er blevet smittet gennem intravenøst brug af stoffer3. Når man deler kanyler, er der stor risiko for, at man får virusset ind i kroppen via blodet. Alle, der på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt en kanyle til at indtage stoffer, bør lade sig teste for hepatitis C. Dette gælder også, hvis man kun har prøvet det én enkelt eller ganske få gange.

Selvom det er yderst sjældent, er der også risiko for at blive smittet, hvis man arbejder inden for sundhedssektoren og er i kontakt med hepatits C inficeret blod. Det er derfor vigtigt at følge de gældende anvisninger og anbefalinger, når man arbejder med blod. 

Blodtransfusion udgør en anden risiko for at overføre smitte. Hepatitis C-virusset blev opdaget i 1989, men i Danmark begyndte man først at teste blod til donation i 19912. Alle, der har modtaget en blodtransfusion inden 1991, opfordres derfor til at lade sig teste.

Tatuering

Det er meget få, der bliver smittet i forbindelse med piercing eller tatovering. Det er dog vigtigt, at man bliver testet, hvis man har mistanke om, at nålen er blevet genbrugt i forbindelse med proceduren. Risikoen for overførsel af hepatitis C fra mor til barn under graviditet er meget lille, men kan forekomme. Det er usikkert, hvornår i graviditeten smitteoverførelsen sker21. Christensen PB, Hay G, Jepsen P, Omland LH, Just SA, Krarup HB, et al. Hepatitis C prevalence in Denmark -an estimate based on multiple national registers. BMC Infect Dis. 2012;12:178.
2. Statens Serum Institut (2014): Hepatitis C. Tilgået d. 22 sep. 2014 via http://www.ssi.dk/service/sygdomsleksikon/h/hepatitis%20c.aspx
3. Christensen PB, Hay G, Jepsen P, Omland LH, Just SA, Krarup HB, et al. Hepatitis C prevalence in Denmark -an estimate based on multiple national registers. BMC Infect Dis. 2012;12:178 i Dansk Selskab for Infektionsmedicin & Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2014): Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion – En guideline. 4. udgave Juli 2014
4. Sundhedsstyrelsen (2013): Vejledning om HIV (Human Immundefekt Virus) og Hepatitis B og C Virus. Tilgået d, 13. aug. 2014 via http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/HIVogHepBogCvejl.pdf