Behandling af hepatitis C

Kan man helbrede hepatitis C? 

Ca. hver tredje person, der bliver smittet med hepatitis C, vil i løbet af seks måneder være blevet rask uden behandling1. De resterende udvikler en kronisk infektion, som man uden behandling vil have resten af livet. Indtil for nylig har behandlingen af hepatitis C været langvarig, forbundet med mange bivirkninger og langt fra alle blev helbredt efter et langt behandlingsforløb med peguleret interferon og ribavirin2. Med de nye behandlinger slipper tæt på 100 % af de smittede af med virusset3. Hepatitis C anses for at være helbredt, når der ikke findes virus i blodet seks måneder efter behandlingen er afsluttet. En helbredt hepatitis C-virus infektion betyder dog ikke, at man er beskyttet mod at blive smittet igen.

Behandling af hepatitis C 

Det er op til den enkelte læge at beslutte om, der skal gives behandling i den akutte fase. Det sker imidlertid sjældent, da man stort set aldrig opdager akut hepatitis C.  Det skyldes, at virusset sjældet udløser symptomer i denne fase. Selvom det er meget sjældent, kan akut hepatitis C give livstruende symptomer såsom akut leversvigt. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt med intensiv behandling på et hospital. Der findes forskellige typer af hepatitis C-virus infektion også kaldet genotyper. Hepatitis C er opdelt i seks genotyper (betegnet 1-6), der er nært beslægtede, men særskilte nok til at reagere forskelligt på behandlingen.

En del genotyper kræver, at man behandler gennem en længere periode for at øge muligheden for at blive virusfri, mens andre kræver en kortere behandlingstid. Nogle genotyper er mere udbredte i nogle dele af verden end i andre. I Danmark er genotype 1 og 3 de mest almindelige4. Det er også disse genotyper, der betragtes som de mest vanskelige at behandle. Den tidligere standardbehandling af hepatitis C med peguleret interferon og ribavirin varer normalt mellem 24-48 uger afhængig af genotypen5, mens behandling med de nye lægemidler varer mellem 12-24 uger6

Behandlingen af kronisk hepatitis C består af en kombination af lægemidler, som gives som injektion og / eller tablet. Som en del af behandlingen går man til regelmæssige kontroller. Formålet med behandlingen af kronisk hepatitis C er at forhindre skrumpelever (cirrose), hvilket øger risikoen for leverkræft og / eller leversvigt. Faktum er, at kronisk hepatitis C er den hyppigste årsag til levertransplantation i Danmark4

Bivirkninger ved behandling af hepatitis C 

Det er ikke alle, der er diagnosticeret med hepatitis C, der modtager behandling. Før introduktionen af de nye lægemidler var behandlingen af kronisk hepatitis C langvarig og ofte forbundet med alvorlige bivirkninger. Det betød, at behandlingen ofte blev afbrudt før tid. Hvis behandlingen afbrydes eller medicinen ikke bliver taget som anbefalet af lægen, har den ingen effekt. 

Det er derfor vigtigt, at man har gennemgået en grundig undersøgelse mhp at afklare, om man kan tåle medicinen, inden man begynder behandling. Som en del af undersøgelsen ser man bl.a. på den generelle sundhedstilstand og vurderer, hvor beskadiget leveren er. 

Hvilke muligheder findes der for behandling af hepatitis C? 

Der er blevet og bliver fortsat forsket meget i behandling af hepatitis C. Det har for nylig ført til godkendelsen af en række nye lægemidler, og flere forventes at blive godkendt i løbet af de næste år. Efterspørgslen og forventningerne er høje, da kun få er sluppet af med sygdommen med den tidligere standardbehandling med peguleret interferon og ribavirin. Mange har desuden været tvunget til at stoppe den tidligere standardbehandling på grund af bivirkninger.

1. Krarup HB, Jacobsen SE, Varming K, Drewes AM, Madsen PH. Performance of hepatitis C virus (HCV) antibody test systems in relation to HCV-RNA detection in the diagnosis of HCV infection. Dan Med Bull. 1998 Feb;45(1):89–91 i Dansk Selskab for Infektionsmedicin & Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2014): Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion – En guideline. 4. udgave juli 2014
2. Statens Serum Institut (2014): Hepatitis C. Tilgået d. 22 sep. 2014 via http://www.ssi.dk/service/sygdomsleksikon/h/hepatitis%20c.aspx
3. M.S. Sulkowski et al. N Engl. Ju Med 2014; 370:211-21
4. Lægehåndbogen (2012): Hepatitis C. Tilgået d. 22. aug. 2014 via https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/lever/hepatitis-c/
5. Manns et al. Treating viral hepatitis C: Efficacy, side effects, and complications. Gut. 2006;55:1350-1359
6. M.S. Sulkowski et al. N Engl. Ju Med 2014; 370:211-21 + Stefan Zekzem et. al. N Engl J Med 2014; 370: 1993-2001
7. Patienthåndbogen (2012): Hepatitis C. Tilgået d. 14. aug. 2014 https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/mave-og-tarm/sygdomme/lever/hepatitis-c/