5. Fase III studie

Hvis lægemidlet er fundet sikkert og effektivt i de tidligere studier, testes det i sin endelige doseringsform (fx en særlig form for tablet) på en meget stor gruppe af patienter (100-10.000) i et fase III studie.

Det kommende lægemiddels medicinske effekt og eventuelle bivirkninger sammenlignes typisk med inaktive tabletter (placebo) og lægemidler, der allerede er tilgængelige på apotekerne. Disse studier udføres ofte "double-blinded", dvs. hverken lægen eller patienten ved, hvilken behandling der gives til hver enkelt patient, før studiet er afsluttet.

Først når fase III studiet er afsluttet og evalueret, ved man med sikkerhed, om lægemidlet opfylder alle de krav, der stilles til et nyt lægemiddel.