Vores forpligtelser

Vi lover vores patienter og kunder, medarbejdere, verdenssamfundet, aktionærer, miljøet og andre interessenter at agere i overensstemmelse med vores værdier og med høj grad af integritet. Vi driver vores virksomhed med effektiv ledelse og høj etik. Vi søger gennemsigtighed og dialog i samarbejdet med vores interessenter for at forbedre vores forståelse af deres behov. Vi tager vores løfte om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed alvorligt, hvilket også omfatter vores partnere og leverandører.

Til vores patienter og kunder

Vi forpligter os til at udvise videnskabelig ekspertise og investere i biofarmaceuforskning og udvikling med det formål at levere innovative lægemidler af høj kvalitet, som skal imødekomme udækkede medicinske behov hos patienter med alvorlige sygdomme. Vi arbejder ud fra et videnskabeligt udgangspunkt for at generere både klinisk og økonomisk værdi gennem lægemidler, der forbedrer patienters liv. Vi stræber efter at informere bredt og åbent om vores lægemidler.

Til vores medarbejdere

Vi værdsætter et mangfoldigt og multikulturelt arbejdsmiljø. Vi interesserer os for vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og faglige udvikling. Vi støtter dem i at balancere arbejde og privatliv og værdsætter en respektfuld arbejdskultur.

Til verdenssamfundet

Vi fremmer ansvarsbevidst medborgerskab, der udvikler sundhed og fremmer bæredygtighed i verdenssamfundet.

Til vores aktionærer

Vi stræber efter at skabe positive resultater og værdi til virksomhedens ejere.

Til miljøet

Vi værner om bevarelsen af naturressourcer og stræber efter at minimere vores virksomheds påvirkning af miljøet.


Læs mere om BMS' retningslinjer for etik og integritet.

Sidst opdateret:  2016-12-07Ansvarlig:  Jonathan Szpirt